ความรักแท้จริงที่แสวงหาได้จากทุกคนภายในครอบครัว

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วสำหรับมนุษย์ทุกคน หลังจากที่เราได้ลืมตาดูโลกกว้างใหญ่ครั้งแรก คนที่เราจะได้ลืมตาพร้อมทั้งตื่นขึ้นมาพบเห็น คือ บิดา กับมารดาของเรา พร้อมทั้งคนในครอบครัวที่ต่างร่วมเดินทาง เพื่อที่จะมาแสดงความดีใจหลังจากที่เราใครต่อใครได้เกิด ความรัก ความห่วงใย ของใครๆในครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นภายหลังที่มีสมาชิกของคนภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง และหากว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ย่อมบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันเช่นกัน แต่สำหรับบางครอบครัวอาจก่อกำเนิดปัญหาขึ้นมา จนทำให้ความรักของคนในครอบครัวสั่นคอน และดูเหมือนจะเป็นปัญหาตามมาเมื่อคนในครอบครัวเกิดปมความรักแตกแยกกันออกไป พร้อมทั้งยังคงเป็นปัญหาที่อาจแก้ไขได้ยากในสังคมไทยในปัจจุบัน
 
ความรัก
ความรักของคนภายในครอบครัว ล้วนแล้วเป็นความรักแท้และดูเหมือนว่าเป็นรักที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภายในครอบครัวของเราที่ต่างก็รักใคร่พร้อมกับมีความจริงใจต่อกัน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดูดีกว่าสิ่งอื่น ๆ เสียอีก แต่ว่าความรักของคนในครอบครัวก็ยังคงมีข้อจำกัดและสามารถแก้ไขได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยก พร้อมทั้งไม่เข้าใจกัน อีกทั้งปัญหาของเด็กที่ถูกพ่อแม่หรือคนภายในครอบครัวทอดทิ้ง จนตกเป็นปัญหาและประเด็นหลัก ๆ ของสังคมเมืองไทย ถึงแม้แรกเกิดของเราและครั้งแรกที่เราจะได้ลืมตาดูโลก เราทุกคนย่อมได้ความรัก ความห่วงใย พร้อมกับความใส่ใจจากมารดาเป็นหลัก แต่สำหรับบิดาแล้วก็ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลมารดาและมีผลต่อเราทุกคนที่กำลังอยู่ในครรภ์ของมารดาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม เปรียบเสมือนบิดาคอยโอบอุ้มพร้อมทั้งดูแลเรา พร้อมทั้งให้ความรักแก่เราทุกคนเช่นกัน