บทเรียนเยี่ยม ๆ ทำให้เกิดความคิดเห็นที่ดีในเรื่องความรักใคร่

เพราะแต่ละคนที่ไม่เคยจะให้อะไรกับคนรอบตัว เพราะเช่นนั้นคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมาก เพื่อจะสามารถได้รับความรักพร้อมกับได้รับกำลังใจที่ดี พร้อมกับยังเป็นผู้ให้ความรักพร้อมทั้งเป็นผู้ที่ให้กำลังใจกับคนอื่น ๆ ได้เหมือนกัน และความสุขนั้นที่จะได้รับต่อไป จะสามารถส่งไปเป็นแรงใจที่ดีกับการใช้ชีวิตเพื่อทุก ๆ คน

 
ความรัก
ถือได้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีส่วนในเรื่องความรัก และในเรื่องการให้แรงใจ ส่งผลให้เกิดความเชื่อ พร้อมกับความศรัทธาในความรัก เนื่องจากไม่ว่าจะมีการดำเนินชีวิต โดยที่จะมีคนรอบตัวอาจเข้ามาเติมเต็มความรักได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ๆ ที่สามารถให้แรงกระตุ้นสามารถที่จะเดินก้าวต่อไปได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่ทุกท่านจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น แม้กระทั้งภายในการดำเนินชีวิตได้สมบูรณ์นั่นเอง ดังนั้นความรักและการได้แรงใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยที่มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะให้ความรักและการให้กำลังใจกับคนรอบตัวพร้อมกับคนที่เรารักนั่นเอง แต่ถ้าว่าการมอบความรักนั้นจะต้องแอบแฝงไปด้วยความจริงใจที่จะมอบให้กับคนรอบตัวได้อย่างสม่ำเสมอ มิใช่มีการใส่หน้ากากเข้าหากัน พร้อมกับทำเป็นว่ามอบความรักพร้อมทั้งให้แรงใจ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งจะทำให้อยู่ในสังคมได้ยากยิ่งขึ้น
 
เพราะเช่นนั้นบางคนบางคนอาจจะมองบางอย่างข้ามไป ถ้าทุกท่านไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ หรืออาจเดินหน้าไปได้ ท่านเองก็อาจหยดพัก เพื่อที่คิดทบทวนในเรื่องต่าง ๆ ภายในสิ่งที่ผ่านมาว่าเคยให้ความหมายกับใครบ้างหรือเปล่า หรือกระทั่งคนในครอบครัว ที่คอยดูแลเอาใจใส่ พร้อมกับคอยให้กำลังใจเรานั่นเอง