Office Syndrome โรคภัยร้ายที่ซุกซ่อน เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน

การทำงานภายในทุกวัน หากเป็นการทำงานแบบเต็มรูปแบบ หรือว่าเต็มวัน ผู้หญิงโดยมากมักจะต้องพบเจอกับสภาวะต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดโรคได้อย่างมากมาย และสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย คือ อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมไปถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ แผ่นหลัง หัวไหล่พร้อมกับบ่า  ยิ่งกว่านั้นยังคงมีข้อมืออีกด้วย

 
ผู้หญิง
ถึงแม้ว่าการทำงานในแต่ละช่วง จะมีการเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พร้อมทั้งไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เพราะเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมาก มีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานต่อวันแล้ว อีกทั้งยังรวมไปถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถ้าหากว่าโต๊ะทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินไป หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สบาย ในการหยิบจับสิ่งของ หากว่าเป็นเช่นนี้ นับได้ว่าโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่าน ไม่ได้ระดับมาตรฐาน หรือว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุด ถึงแม้ทุกวันนี้ เราสามารถเรียนรู้พร้อมกับรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราทุกคน อาจจะป้องกันไปได้เสียหมด พร้อมกับนี่ก็คือภัยอันตราย ที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ที่มักจะเป็นโรคภัยที่มีขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกคน กลุ่มอาการกลุ่มนี้ จะเป็นอาการโดยรวมที่เราได้พบเห็นกันบ่อย และมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนมาก ที่ต้องทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมกับอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งในทุกวันเราจะต้องพบกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด
 
ยิ่งถ้าหากว่าเป็นพนักงาน ที่จะต้องอยู่ในลักษณะเดียวหรือท่าเดียวตลอดเวลา ยิ่งส่งผลเสียเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาข้างในออฟฟิศ และไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นช่วงเวลานาน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดหัว รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเพราะว่าสภาวะเครียดตึง ผู้หญิงและที่สำคัญคือมีการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมานั่นเอง