เหตุการณ์ ความคิด พร้อมทั้งความเข้าใจ ผ่านความรักในแบบของท่าน

การให้ความหมายพร้อมทั้งการให้ความสำคัญผ่านความรัก แต่ละคนย่อมมีความรู้สึกที่ต่างกัน มีผลทำให้ความรักของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถค้นเจอได้นั้น คือ ความบริสุทธิ์ใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งความจริงใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักเพียงอย่างเดียว แต่จะทำให้เกิดความรัก โดยทุกท่านจะเริ่มต้นให้ความจริงใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเลือกรักคนใดคนหนึ่ง และจะให้ความจริงใจกับคนนั้นเพียงลำพังเท่านั้น แต่ว่าความจริงใจที่มีขึ้นนี้ ทุกคนอาจจะเริ่มต้นให้มอบให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามในระยะเวลาต่อไป  ความหมายพร้อมทั้งการให้ความสำคัญผ่านความรักเพราะฉะนั้นความรัก ไม่ใช่จะมอบสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนควรที่จะมีความจริงใจต่อกันจนเป็นเหตุให้เกิดความรัก พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่สวยงาม ย่อมส่งผลให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์อย่างแน่แท้

 
ความรัก
การผันแปรหรือแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ย่อมมีผลต่อชีวิตของคุณเสมอ เหมือนกันกับ ความรัก ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ทุกท่านคงจะไม่รู้ตัว แต่ว่าด้วยความดี หรือความชั่ว ย่อมมีผลให้เกิดการไตร่ตรอง พร้อมทั้งสามารถแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ บางครั้งความรัก อาจใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นเป็นเหตุให้บางคนคงขาดสติกันไปเลย เนื่องจากความรักที่มีอยู่ ย่อมส่งผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรัก รวมไปถึงสติของทุกคนที่ถูกควบคุม ถ้าหากทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อใด ความรักที่มีขึ้นนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง ทำให้มีทั้งโทษพร้อมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลวร้าย เนื่องจากทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกคนไม่อาจให้คำตอบกับตัวเองได้อย่างชัดเจน