การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ที่ควรจะต้องพึงระวังเป็นพิเศษ

ภายในสังคมไทยตอนนี้ มักมีผู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมาก เพราะคนกลุ่มนี้รักความสนุก แต่ลืมคิดไปพร้อมกับเรื่องที่จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงทำให้ปัจจุบันนี้กำเนิดเด็ก เพิ่มมากยิ่งขึ้น บางคนอาจรับผิดชอบ แต่บางท่านก็อาจไม่รับผิดชอบ โดยการเอาเด็กไปทิ้งตามถังขยะ หรือว่าตามสถานที่ต่างๆ จึงทำให้สังคมไทยเป็นปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงทำให้พ่อแม่บางคนกลัวกับลูกหลานของตัวเอง จึงไม่ปล่อยให้ออกไปที่ใด
 
นับได้ว่าสังคมไทยภายในช่วงนี้ ดูเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ปกครองแต่ละคนจะต้องคอยดูแลลูกหลานของคุณให้มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กบางคนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งภายในการป้องกันของพ่อแม่นั้น ไม่ควรที่จะปล่อยลูกหลานของท่านออกข้างนอกเพียงผู้เดียว ทางที่ดีควรออกไปกับลูกหลานของคุณด้วย แต่ถ้าเป็นช่วงอายุ 15 ปี มักไม่ค่อยชอบใจให้พ่อแม่ไปเป็นเพื่อนมากนัก  ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุด ที่พ่อแม่ควรจะดูและเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นอาจตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้แน่นอน
 
ดังนั้นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้น คือสิ่งที่ไม่น่าจะเป็น เพราะสิ่งที่มีขึ้นนั้น ถ้าคุณไม่สามารถที่จะดูแลเด็กตัวน้อย ๆ ได้ ก็อย่าพึ่งมีลูกเลยดีกว่า เพราะอาจทำให้เป็นปัญหาทางด้านสังคมได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปแล้วถ้าไม่พร้อมที่จะมีลูก ควรที่จะมีการควบคุมพร้อมกับดูแลให้เป็นพิเศษ เพียงแค่นี้ก็จะไม่ส่งผลใด ๆ อย่างแน่นอน