เซ็กส์ ที่ทำให้ให้บุคคลทั่วไปเกิดความสุข และความทุกข์เหมือนกัน

เซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านมีความต้องการ และเป็นการการแสดงความรักอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ก็มิได้หมายความว่าเซ็กส์จะเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกท่าน แต่บางครั้งเซ็กส์อาจจะเป็นผลเสียของมนุษย์ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณเองมีการจัดการเกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจในการมีเซ็กส์นั้น ก็จะไม่ส่งผลร้ายมาอย่างแน่นอน
 
ซึ่งเซ็กส์ในที่นี้ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มักเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คงทำให้ตัวเองเสียอนาคตได้เลย ยิ่งเป็นช่วงนี้แล้วล่ะก็ พ่อแม่ควรยิ่งจะมีการดูแลเอาใจใส่กันโดยเฉพาะ เนื่องจากเด็ก ๆ กลุ่มนี้ จะเกิดความคะนอง รักแต่สนุก แต่ลืมคิดเรื่องข้อผิดพลาดกันไป จนทำให้เกิดปัญหาตามมานั่นเอง นับได้ว่าเซ็กส์ไม่ใช่จะมอบความรักให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็ยังกลายเป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่เหมือนกัน แต่ถ้าทุกท่านมีการตั้งคำถามว่า ความรักนั้น จะต้องมีการเริ่มด้วยเซ็กส์กันตลอดหรือเปล่า แต่ก็คงกลายเป็นคำถามที่เกิดข้อจุดบอดขึ้นมาสำหรับมนุษย์ ซึ่งเซ็กส์นั้นจะมีการจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบของความรักเพียงอย่างเดียวแค่นั้น เพราะถ้าคุณไม่มีเซ็กส์ท่านเองก็จะไม่ได้มีการเริ่มต้นจากความรัก จึงทำให้เซ็กส์กลายเป็นส่วนประกอบแต่ก็ไม่ได้หมายถึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความรักเสมอไปได้เลย
 
เพราะเช่นนั้นการมีเซ็กส์ของแต่ละคนคงมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป นั่นก็ขึ้นอยู่คนสองคนแค่นั้น ว่าการมีเซ็กส์นั้น หมายถึงความรักหรือไม่ ด้วยมนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางด้านนี้กันอยู่แล้ว จึงทำให้คู่รักทุกคู่จะต้องมีเซ็กส์ กันอย่างแน่นอน