ความรักใคร่ของผู้หญิงและผู้ชายที่มักจะสมหวังภายในเรื่องความรัก

ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย ค่อนข้างสมหวังและผิดหวังกันบ้าง แต่นั่นก็หมายถึงเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่ผู้หญิงและผู้ชายมีให้แก่กัน แต่ความรักเหล่านี้นั้น ล้วนแล้วเป็นความรักที่ทั้งคู่มอบให้แก่กัน จึงทำให้เกิดความรักของคนหนุ่มสาว แต่ถ้าเอ่ยถึงเรื่องความรักนั้น ความรักในสมัยก่อนอาจจะมีการแบ่งแยกเพศ และชั้นวรรณะ แต่ถ้ามาในสมัยนี้ ไม่ว่าเพศใดก็อาจรักได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงรักหญิงที่มีให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้

 
ความรัก
ซึ่ง ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย ก็เหมือนกับหญิงรักหญิง แต่แค่ต่างกันออกไปที่ไม่อาจจะมีลูกได้นั่นเอง ถือได้ว่าเป็นความรักที่ไม่ต้องเสาะหาก็สามารถได้ความรักนั้นได้ แต่ถ้าว่าความรักของหญิงรักหญิงคงไม่เหมือนกับหญิงรักชาย ที่มักจะมีผู้คนให้การส่งเสริมกันอย่างเต็มที่  เพราะเช่นนั้นความรักในปัจจุบันนี้นี่เอง ที่อาจจะมีปัญหามากยิ่งขึ้น เมื่อความรักนั้นไม่สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียใจ ไปกับเรื่องความรัก แต่ถ้าเอ่ยถึงความรักนั้นไม่ใช่จะมีเพียงคนรักเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังรวมไปถึงญาติพี่น้อง หรือพ่อแม่ ที่สามารถมอบความรักให้กับคุณได้ แต่มันคงไม่เหมือนกับคนรักที่อาจมอบความรักให้กับคุณ ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย อาจมีความแตกต่างกันออกไป นั่นก็คือ ความรักพร้อมกับความเข้าใจกัน
 
เพราะเช่นนั้นความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย จึงเป็นเรื่องที่ปรกติ เมื่อมีคนใดคนหนึ่งมอบความรักให้  ก็ย่อมจะรู้สึกเกิดความปลาบปลื้มไปพร้อมกับการมอบความรักใคร่ให้กับท่านไปภายในที่สุด