การค้นหาความจริงจากการศึกษานิยามความรักใคร่

การที่เราได้อ่านจำกัดความความรักของใครสักคนแล้ว พร้อมกับได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถรับรู้และเข้าใจถึงความหมายของนิยามนั้น ๆ จนอาจนำบางสิ่งบางอย่างภายในนิยามมาใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง
 
ในขณะต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ที่อาจมีจริงหรือไม่มีจริงเกี่ยวกับเขาก็ได้  แต่ใช่ว่าความรักใคร่จะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อไร เนื่องจากทุกวันนี้ใครต่อใครบนโลกใบนี้ก็แทบจะมีความรักให้แก่กัน หากต้องการยึดมั่นด้วยความจริงใจ นิยามของความรักบนโลกใบนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกแต่งเติม เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีพร้อมทั้งมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ เพราะอย่างน้อยคำว่า “นิยาม” ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นข้อกำหนดที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นความจริง อย่างน้อยการแต่งจำกัดความความรักให้ดูดีพร้อมกับมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกพร้อมกับความนึกคิดที่คนพยายามจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางทีการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านและทำความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้นึกคิดพร้อมทั้งแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราคงนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมในคราวหลัง
 
ความรัก
สุดท้ายจำกัดความของความรักที่ที่จริงนั้น คงจะไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ เนื่องจากนิยามของความรักจำนวนมากมักจะเกิดจากความคิดพร้อมทั้งข้อคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่มีความรู้สึก นึกคิดต่อความรักภายในรูปแบบของตนเอง 
 

ข้อมูลจาก : http://women.thaiza.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/