ผลสรุปแห่งความจริงระหว่างความรักกับเซ็กส์

ถ้าหากว่าจะให้พูดถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราอาจจะกล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมทั้งมีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง
 
ซึ่งเซ็กส์กับความรักใคร่ ทั้งสองสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก และมิใช่แค่เพียงว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับมนุษย์ ก็แค่บางครั้งเซ็กส์ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่มีขึ้นจากเซ็กส์ได้ ผู้คนส่วนมากที่มีความรักพร้อมทั้งหยิบยื่นความรักให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักจะต้องเริ่มด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักใคร่จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งคำถามต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำเฉลยที่ดีในคำถามข้อใดมาให้แก่ทุกท่านได้เลย ก็แค่เซ็กส์จัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบหรือส่วนประกอบของความรักเพียงเท่านั้น เพราะถ้าหากคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็อาจที่จะเริ่มต้นรักได้ พร้อมกับความรักของคุณจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินคดีด้วยการที่คุณจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่
 
เซ็กส์
พร้อมกับนี่ก็คือบทสรุปแห่งความจริงในเรื่องของ เซ็กส์ ที่คนส่วนมากในปัจจุบันอาจยังคงเข้าใจผิด จนก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมาก
 

ที่มา : http://women.thaiza.com/women-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/25-1/