โรคพุ่มพวง หรือว่า โรคเอสแอลอี ที่คนไทยยังไม่รู้จักกันดี

โรคพุ่มพวง คือโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่อาจไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี เป็นโรคที่มีความร้ายแรง เป็นเหตุให้สามารถฆ่าผู้คนส่วนมากได้เช่นกัน แต่ในเวลาเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย ทำให้ไม่ค่อยพูดถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือทีเรียกกันว่า โรคลูปัส จัดได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกแบบหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิคุ้มกันแบบเพี้ยน

 
โรคพุ่มพวง
แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีความอันตรายรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะมีขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันภายในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก โรคพุ่มพวง ทำให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าจะเป็นทางอ้อม คือ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายจะมีการต่อต้านเกี่ยวข้องเชื้อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากภายนอกร่างกาย แต่ถ้าว่ามีการต่อต้านร่างกายได้ด้วยตนเอง จนทำให้เกิดเป็นการอักเสบที่อวัยวะหลากหลาย มากมายที่มีความรุนแรงจนให้ทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ อย่างเช่น หัวใจ ปอด ตับ พร้อมทั้งระบบประสาท ซึ่งความรุ่นแรงของโรคเอสแอลอี   หรือ โรคพุ่มพวง จะมีความแตกต่างไปในแต่ละคนบางคนก็เป็นไม่รุ่นแรง บางท่านก็เป็นรุ่นแรง 
 
เพราะฉะนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี  โดยมากจะพบในวัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุภายในระหว่าง 20-50 ปีนั่นเอง  พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่า โรคพุ่มพวง โรคที่ยังไม่มีผู้คนรู้จักกันดีมากนัก จนอาจมีความเชื่อได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีอันตราย