วิตามินซี สารอาหารหลากหลายพร้อมกับการรับประทานอาหารเสริม

เพราะการบริโภค วิตามินซี นั้น เป็นสิ่งที่ประโยชน์อย่างมาก ถ้าหากคุณเองเลือกที่จะมีการดูแลตัวเอง ย่อมที่จะหาอาหาระเสริมมาช่วยดูแลสุขภาพ ให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาหารเสริมวิตามินซี ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่นิยมกันเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หรือฤดูหนาว ผู้คนส่วนมากมักจะมีอาการเป็นหวัดกันเป็นปริมาณมาก จึงต้องหาซื้อมารับประทาน เพื่อช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย จะได้เป็นเหตุให้คุณไม่ป่วยได้ง่าย ๆ แต่ก็อาจจะมีคำถามว่า เราควรบริโภควิตามินซีมากเพียงใด แล้วควรที่จะกินเวลาใด ร่างกายถึงจะได้มีการรับประสิทธิภาพได้มากที่สุด

 

นับได้ว่าการกิน วิตามินซี ที่เป็นอาหารเสริมภายในช่วงที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ควรที่จะมีการกินวิตามินซี อย่างน้อย 60-90 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนภายในเด็ก ๆ จะมีความต้องการวิตามินซีถึง 30-50 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ทว่าก็ยังอาจรับประทานเพิ่มได้ถึง 100-200 มิลลิกรัมต่อวันก็เป็นไปได้ แต่ในบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องรับอาหารเสริมเกี่ยวกับวิตามินซีเพิ่มมากขึ้น คือตั้งแต่ 500 มิลลิกรัมขึ้นไป เช่น คนที่ป่วยบ่อย ๆ หรือ ผู้ที่มีเลือดออกตามไรฟัน หมอจะมีการให้กินวิตามินซีเสริม พร้อมทั้งยังหมายถึงผู้ที่สูบบุหรี่ก็จำเป็นที่จะต้องกิน เนื่องจาก บุหรี่จะไปทำการลดปริมาณเกี่ยวกับวิตมินซีภายในร่างกาย ได้นั่นเอง

 

เพราะเช่นนั้น วิตามินซี จึงตกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณรักสุขภาพ พร้อมทั้งมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทำให้ร่างกายห่างจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็เป็นได้ และนี่ก็ถือว่าประโยชน์ของวิตามินซีนั้นมีมากมาย จนเป็นเหตุให้ผู้คนส่วนมากหันมารับประทานอาหารเสริมกันมากยิ่งขึ้น