การทำแท้งที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายภายในอนาคตภายหน้า

การตกเลือดโดยที่ไม่มีความตั้งใจค่อนข้างเกิดจากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมภายในการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือจะอยู่ในช่วงวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งทางด้านกฎหมายจะมีการเรียกว่า การทำแท้ง ขณะแม่ไม่มีความพร้อม โดยที่ไปทำแท้งที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะเลือกเป็นอันดับแรก ๆ กันเลย แต่ในการทำแท้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากอย่างแน่นอน จึงอาจทำให้ผู้ที่ทำแท้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็จะส่งผลเสียตามมาเช่นเดียวกัน

 
ถือได้ว่า การทำแท้ง นั้น จะมีการมีผลกระทบต่อร่างกายได้หลากหลายอย่างด้วยกัน ทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดจากการตกเลือด หรือว่าติดเชื้อ เนื่องจากจะยังมีเศษเนื้อเยื่อของเด็กนั้น  ติดอยู่ ยิ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะมีความเสี่ยงที่สูงมาก และยังเกี่ยวกับช่องคลอดที่มีการฉีกขาด เป็นเหตุให้มีการอุจาระพร้อมทั้งปัสสาวะออกทางช่องคลอด ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพจะเป็นในระยะยาว และอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้ตลอดชีวิต เพราะเช่นนั้นสิ่งนี่แหละจะทำให้คุณคิดได้ว่าการทำแท้งนั้นส่งผลเสียต่ออนาคตอย่างใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับเด็กที่มีลูกก่อนวัยอันควร  แต่บางท่านคงคิดได้ว่าเมื่อทำให้เขาเกิดมาก็ต้องมีความรับผิดชอบและดูแลตัวน้อยที่จะเกิดมาลืมตาดูโลก
 
การทำแท้ง
เพราะฉะนั้นการทำแท้งไม่ว่าจะด้วยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม สิ่งแรกที่จะมีผลเสีย คือ ร่างกาย อาจจะไม่เป็นปกติเหมือนเดิม  ทำให้การใช้ชีวิตดูเปลี่ยนแปลงไป จนทำเอาไม่สามารถดำเนินชีวิตได้แบบเดิม