ข้อห้ามของหญิงตั้งท้อง ข้อความที่เกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคล

คนโบราณแต่ละคนมักมี ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้กำลังเป็นแม่ เพราะเกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามจากคนโบราณกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งจะมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับข้อห้ามภายในการตั้งครรภ์ จึงต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องใส่ใจกันโดยเฉพาะกันเลย  โดยข้อห้ามจะมีหลากหลายข้อด้วยกัน อยู่ที่ว่าท่านจะมีการเชื่อมากน้อยเพียงใดกันนั่นเอง

 

ถือได้ว่า ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรที่จะมีการกินอาหารที่มีสีดำ เช่น โอเลี้ยง พร้อมทั้งขนมเปียกปูน โดยคนโบราณจะมีความเชื่อว่าจะเป็นเหตุให้เด็กที่คลอดออกมานั้น มีลักษณะผิวสีดำ เป็นเหตุให้ความเชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเฉพาะกับคนเพียงเท่านั้น พร้อมทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้หญิงห้ามนั่งขวางธรณีประตู เพราะบางบ้านจะมีธรณีประตูกว้างพร้อมทั้งมีความสูงมาก ๆ เป็นเหตุให้การนั่งบนธรณีประตูอาจจะมีผลให้การนั่งต่ำลงไปจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์ได้เช่น พร้อมทั้งยังรวมไปถึงอุบัติเหตุการเสียหลักจากการนั่งลงไปได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นความเชื่อทางด้านโบราณจึงต้องขึ้นกับคุณแล้วว่าจะมีความเชื่อเช่นใดบ้าง

 

เพราะเช่นนั้นข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ คือคติความเชื่อของโบราณหรือเป็นอุบายที่จะเป็นเหตุให้ลูกหลานเกิดความเชื่อ พร้อมทั้งทำตามอย่างที่ได้บอกไปนั่นเอง โดยความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่จะมีเพียงแค่นี้ แต่ก็ยังมีความเชื่อหลากหลายแบบด้วยกัน ก็ต้องขึ้นกับตัวเองว่าจะเชื่อมากน้อยเพียงใด