การคุมสติทางด้านความรัก เป็นสิ่งที่ลำบากแต่อาจทำได้

ความจริงที่ว่าหากคนขาดสติเมื่อไร ความรักที่มีอยู่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งเราได้ หรือกระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่อาจจะขัดแย้งให้มนุษย์เรามีสติได้อีกเช่นกัน เหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษพร้อมกับสิ่งที่เลวร้ายอุบัติขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราไม่รู้ตัวนั่นเอง

 
ความรัก
ถึงแม้ว่าความรัก คือสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่นั้น ไม่มีใครอาจจะให้คำตอบได้อย่างชัดแจ้ง เพราะความรัก คือสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นได้โดยที่คนเราทุกคนคงไม่รู้ตัว แต่ด้วยความที่คนเรามีสติ รู้ความดีชั่ว ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุให้มนุษย์เกิดการพิจารณา และแยกแยะให้สิ่งต่าง ๆ ที่มีขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางขณะสำหรับความรักแล้ว มนุษย์อาจใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นไม่มีสติไปในที่สุด เพราะว่าความรักที่ตนเองมีอยู่นั้น คือสิ่งที่กำหนดจิตใจทั้งหมด รวมถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกสั่งการ เนื่องจากความรักของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนเรานั้น สามารถทำการแสวงหาได้นั่นคือความจริงใจที่มีให้ต่อกันเป็นหลัก ซึ่งความจริงใจกลุ่มนี้ไม่ได้หมายความว่าว่า จะต้องเป็นความรักของหนุ่มสาว
 
ถึงอย่างไร การสร้างความรัก ด้วยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะเรามิได้หมายว่าเราจะเลือกรักใคร และให้ความบริสุทธิ์ใจแก่คนนั้นเพียงลำพังเสียเมื่อไหร่ แต่ความจริงใจที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนสามารถเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความจริงใจเป็นสื่อสัมพันธุ์ที่ดีในระยะเวลาต่อมา และก่อเกิดเป็นความรักภายในแต่ละรูปแบบนั่นเอง