แวดวงศัลยกรรมที่เติบใหญ่ขึ้นมาจากกระแสความโด่งดังของศิลปินนักแสดง

เมื่อเกิดหนทางแห่งความโด่งดังของกระแสการเลียนแบบหรือการศัลยกรรมใบหน้าตามศิลปินนักแสดง ที่กำลังระบาดพร้อมกับเกิดขึ้นภายในเมือง ไทยเป็นจำนวนมาก และดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แพร่ ขยายอย่างรุนแรงจนน่าหวาดกลัวกันเลยทีเดียว
 
และ นี่ก็คือเหตุผลหลัก ๆ ของผู้คนส่วนมาก ที่ต้องการทำศัลยกรรมใบหน้าตามศิลปินนักแสดงที่แต่ละคนชอบ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีขึ้นได้เมื่อดารานักแสดงหลากหลายคน กลับเป็นไอดอลหรือตัวอย่างที่ดีของชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และเมื่อศิลปินนักแสดงคนไหนที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับพยายามที่จะอัพเดตการดำเนิน ชีวิตของตนเองไปสู่การพัฒนาทางด้านต่างๆ ก็นำมาสู่การไล่ตามจากผู้คนที่ชื่นชอบอีกเหมือนกัน และมิใช่แค่การติดตามเพียงเท่านั้น เพราะยังคงมีแนวทางการทำตามดารานักแสดงด้วย เช่นเดียวกับแนวทางที่กำลังดังและมาแรงในระยะนี้ อย่างการทำศัลยกรรมใบหน้าตามศิลปินนักแสดงที่ตนเองนิยมชม ชอบโดยตรงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร แต่ดูเหมือนว่ากระแสนี้จะเป็นเหตุให้ดารานักแสดงส่วนใหญ่เกิดอาการตกใจและหวั่นใจมิใช่เรื่องเล่น ๆ ก็เพราะว่าเมื่อมีคนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงหรือ เหมือนตัวเองขึ้นมาในรูปแบบหลากหลายคน ก็จะยิ่งเป็นเหตุให้เกิดจุดที่ไม่โดดเด่นหรือแตกต่าง หรืออาจจะกลับเป็นเรื่องราวที่ถูกนำมาวิจารณ์ ไปในที่สุด ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจหรือสมควรแต่เช่นใด
 
ส่วน ทางด้านเหล่าศิลปินนักแสดงเอง ก็ไม่อาจจะที่ออกมาห้ามปรามหรือบังคับใครที่จะมิให้ มีการเลียนแบบหรือทำศัลยกรรมหน้าให้เหมือนตน ก็เพราะว่าอย่างน้อยในเรื่องของการทำศัลยกรรมหรือ ว่าการตกแต่งหน้า ก็เป็นสิทธิของใครต่อใครทั่วโลกที่จะสามารถทำได้ พร้อมกับไม่มีใครที่จะบังคับหรือห้ามใคร ๆ ได้ในเรื่องนี้อีกเช่นกัน