รับประทานเค็มมากส่งผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

ขณะทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ และทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก และมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต โรคไต ในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลับเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก

 
ซึ่งภายในขณะนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทย ได้มีนโยบายและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงพร้อมทั้งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก พร้อมทั้งผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของชาวไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ พร้อมทั้งผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นจำนวนมาก จะมีการส่งผลทำให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย พร้อมทั้งยังเป็นเหตุให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย  เช่น โรคหัวใจ หรือว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นอาทิ
 
โรคไต
เป็นเหตุให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก และสัปดาห์วันไตโลกภายในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมกับโรคออื่น ๆ ได้เช่นกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม  ก็ย่อมจะรู้ข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน