น้ำแข็งคลายความร้อน ระวังจะมีสิ่งเจือปน

ขณะนี้ภูมิอากาศร้อน ก็ต้องหาวิธีคลายความร้อนที่มีความนิยมในการเลือกรับประทาน เครื่องดื่มเย็น ๆ โดยเฉพาะ น้ำแข็ง แต่น้ำแข็งคลายความร้อนนี่แหหละอาจเป็นตัวการที่ทำให้เราปวดท้อง ท้องเสียขึ้นมาได้เหมือนกัน ท่านเองอย่าคิดว่าน้ำแข็งจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ก็เพราะว่ามันมีการเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะมีการส่งผลกับทางด้านสุขภาพของเราเองได้

 
น้ำแข็ง
ปัจจุบันนี้มีการนำ น้ำแข็ง มาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมประมง เพื่อทำการแช่อาหารสด พร้อมกับนำมาบริโภคโดยการผสมเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน หากน้ำแข็งที่ใช้บริโภคไม่สะอาดพอ อาจทำให้เสียวให้มีเชื้อโรคปนเปื้อน ที่เป็นสาเหตุเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ในการผลิตน้ำแข็งก็จะต้องผ่านกระบวนการหลากหลายอย่างด้วยกัน ถึงมือผู้บริโภค  หากผู้ผลิตไม่มีความระมัดระวังตั้งแต่เริ่มต้น คงจะทำให้คุณภาพของน้ำที่เอามาผลิต การเก็บ การขนส่ง รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำแข็งไม่สะอาด เพราะว่าน้ำแข็งที่นำมาแบ่งบรรจุ เพื่อขายต้องมีภาชนะปกปิดมิดชิด ไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้าหรือว่าใกล้กับถังขยะ ภาชนะที่ใช้เก็บจะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย  ไม่ใช้มือกอบน้ำแข็ง ส่วนร้านอาหารจะต้องเก็บน้ำแข็งภายในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  พร้อมทั้งภาชนะไม่เป็นสนิท พร้อมทั้งสามารถเก็บความเย็นได้ดีกันเลยเชียว
 
เพราะเช่นนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในบริเวณขนส่ง ควรที่จะมีการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกเวลา ก่อนปฏิบัติงานจะต้องสวมรองเท้าที่สะอาดและควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง  ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นรถที่วางน้ำแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนย้าย พร้อมกับมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งที่สม่ำเสมอ