ค้นเจอความรักพร้อมกับกำลังใจ กับความจริงที่ได้จากคำว่ารักแท้

หากคนคนหนึ่งคิดจะให้ความรักและความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่สิ่งที่เขากลับได้มานั้น คือความเสแสร้งและแกล้งทำ ก่อให้เกิดความบาดหมาง ความเสียใจ และความไม่เข้าใจไปในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ดีและมีคุณค่า เป็นเริ่มต้นให้ความรักที่มาจากความบริสุทธิ์ใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนั่นเอง

 
ความรัก
สิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอนุภาคร้ายแรงคงต้องยกให้กับความรักและกำลังใจ ก็เพราะว่าสองสิ่งนี้จะเป็นเหตุให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีพร้อมกับไม่ดีได้ ซึ่งจุดเกิดของความรักคือความเข้าใจ ที่คนสองคนมีให้แก่กันอยู่เสมอ แต่ความรักส่วนใหญ่อาจจะบ่งบอกได้ถึงความจริง ที่ก่อให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน ผนวกกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว ความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงกับหนุ่มสาวแค่นั้น แต่ความรักหมายรวมได้อีกหลากหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรักอย่างครอบครัว ความรักที่มีให้แก่กันภายในรูปแบบฉันท์เพื่อมิตร ความรักใคร่ที่มีให้แก่กันภายในลักษณะเพื่อนร่วมโลก เป็นอาทิ สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้คือความรักและกำลังใจที่ต้องใช้ความสุจริตใจเป็นต้นทุน ผนวกกับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลให้แก่กัน จนกลายเป็นความรักที่มีความหมาย พร้อมกับก่อให้เกิดเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์
 
ทางที่ดีทุกท่านควรเริ่มต้นด้วยการมอบความรักให้กับคนอื่น ๆ อย่างตั้งใจ และนั่นไม่ใช่ความรักที่มีขึ้นจากการเสแสร้ง เนื่องจากรักที่ไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์ใจ และเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่มิใช่เรื่องจริงที่สามารถอุบัติขึ้นได้ ความรักปลอม ๆ เหมือนเป็นการหลอกลวงของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันร้ายแรงตามมา