Office Syndrome ความเจ็บป่วยที่ผู้หญิงกับชาวออฟฟิศใครต่อใครจะต้องพบเจอะเจอ

ระดับโต๊ะทำงานที่เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งถ้าหากไม่ได้มาตรฐาน มีประเภทความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินไป หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สบายในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากเป็นเช่นนี้นับได้ว่า โต๊ะและเก้าอี้ทำงานของคุณไม่ได้ระดับมาตรฐานหรือไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน ดังนั้น ควรเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานถึงจะยอดเยี่ยมค่ะ

 
พร้อมกับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ พร้อมทั้งไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นช่วงเวลานาน และนับได้ว่าเป็นภัยอันตรายที่สามารถมีขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคนนั้น มักจะเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยยอดฮิตที่มีขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกท่าน ซึ่งกลุ่มอาการที่เราได้พบเห็นกันบ่อย ๆ นั้น ค่อนข้างเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งอิริยาบถที่ไม่มีความพอเหมาะ และภายในทุก ๆ วันเราจะต้องค้นเจอกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประเภท Office Syndrome ไปภายในที่สุด สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามเนื้อตัว มีอาการปวดศรีษะ รู้สึกเวียนศรีษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเพราะว่าสภาวะเครียดตึง พร้อมกับที่สำคัญคือมีการกินอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ตามมานั่นเอง
 
ผู้หญิง
พร้อมทั้งนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย เป็น อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะภายในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หลัง ไหล่ บ่า กับแขน อีกทั้งผู้หญิงยังคงมีข้อมืออีกด้วย และเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนใหญ่มีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นช่วงเวลานานต่อวันแล้ว