การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ถ้าว่าแล้วสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นส่วนมาก ยังคงให้ความหมายกับการป้องกันน้อยมาก ถึงแม้จะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามมากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้วัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสรุปคำแนะนำและข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยเป็นเหตุให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในยุคปัจจุบันลดน้อยถอยลง

 
เพราะว่าความรักของกลุ่มวัยหนุ่มสาว เป็นความรักที่ร้อนแรงพร้อมทั้งคึกคะนองเกินที่จะห้ามใจ ถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะคอยให้คำเสนอแนะ ตลอดจนกระทั่งมีการเปิดใจยอมรับสักแค่ไหน แต่กลุ่มเด็กวัยรุ่นก็ยังคงให้ความสำคัญไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก ปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลับตกเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้าม เพราะถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าใด กลุ่มวัยหนุ่มสาวก็จะยิ่งตะเลิดไปไกลมากเท่านั้น แทนที่จะสามารถควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดได้บ้าง กลับจะทำเอาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพวกเขายิ่งออกห่างและไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่าควบคุมได้เลย พร้อมทั้งนี่ก็คือปมปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็อาจจะหมดหนทาง ดังนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงเป็นตัวปัญหาที่ยากจะแก้ไข ตลอดจนกระทั่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหรือว่าทันท่วงที
 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
แต่ถ้าว่าในปริมาณของการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบัน ดูเหมือนลดน้อยถอยลงไปเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปมั่ง ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่อาจคุมได้เลย