หลากหลายข้อสงสัยเรื่อง เซ็กส์ ที่เกี่ยวกับการมีความรักใคร่

เซ็กส์จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของความรักเพียงเท่านั้น เพราะถ้าหากคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นรักได้ พร้อมทั้งความรักของคุณจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่ท่านจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือเปล่า เพราะฉะนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่ส่วนประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักใคร่ที่แท้จริงแต่อย่างใด แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความจริง เราสามารถพูดถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด ก็เพราะว่าเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่คนทุกคนต้องการและมีอยู่ นำมาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมกับมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง
 
เซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก พร้อมทั้งมิใช่แค่เพียงว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกสนานให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางขณะเซ็กส์ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นเหตุให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะอาจระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากเซ็กส์ได้ แต่ถ้าหากว่าจะให้พูดถึงเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน ผู้คนส่วนมากที่มีความรักพร้อมทั้งหยิบยื่นความรักให้แก่กันภายในรูปแบบคู่รัก ก็ค่อนข้างต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากว่าจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือเปล่า ซึ่งคำถามต่าง ๆ กลุ่มนี้กลับเป็นจุดบอดที่มีขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ก็เพราะว่าเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อใดมาให้แก่ทุกท่านได้เลย

เซ็กส์