ความรักใคร่ กับสิ่งที่ผู้คนทั่วไปค้นหาและไม่เอาใจใส่

มนุษย์อาจจะมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบางสิ่ง หากแม้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปหรือไปต่อ เราอาจจะหยุดพักและคิดทบทวนตนเองดูบ้าง ว่าที่ผ่านมานั้น เราเคยให้ความเชื่อใจ เคยให้ความสำคัญกับผู้ใดหรือคนรอบข้างบ้างหรือไม่ แม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเอง ที่เขาคอยให้กำลังใจและความรักแก่เราในทุก ๆ วัน แล้วเราละ เคยให้อะไรพวกเขาบ้างหรือไม่หากคำตอบที่ว่าของคุณ คือ ไม่เคยให้อะไรแก่คนรอบข้างเลย คุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ เพื่อที่คุณจะสามารถได้รับความรักและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มอบความรักและกำลังใจแก่คนอื่น ๆ ด้วย และความสุขที่ได้รับต่อไปนั้น จะเป็นกำลังอย่างดีต่อการดำรงชีวิตของทุกคน
 
ความรัก
และเพราะอย่างนี้เองความรักจึงเกิดปัญหาที่ว่า จริงหรือไม่ที่ผู้คนเราทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่ลำพังหรือโดดเดี่ยวได้ และจริงหรือไม่ที่มนุษย์ส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีความรักและขวัญ ต่อให้มีการใช้ชีวิตโดยมีคนรอบข้างเข้ามาเติมเต็มไปหมด มีเพื่อนมากที่คอยช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้เราเดิน แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความวางใจ ตลอดจนกระทั่งสามารถดำรงชีวิตไปได้อย่างปราศจากข้อเสีย นั่นก็คือ ความรักและกำลังใจ นั่นเอง ซึ่งในส่วนของความรักและกำลังใจนั้น อาจบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นและความเอาใจใส่ เพราะถึงอย่างไรคนเราทุกคนสามารถมอบความรักและกำลังใจให้แก่กันได้ แต่ต้องแอบแฝงมาด้วยความจริงใจที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย มิใช่เชิดหน้ากากใส่ใจและทำเป็นมอบความรักและแรงใจให้แก่กัน หากเป็นเช่นนั้นก็คงจะอยู่ยากขึ้นในสังคม