ความรัก ยาบำรุงรักษาใจที่ถูกเอามาใช้บำบัดโรคให้กับผู้เจ็บป่วย

มีมากหลายคนที่ป่วยทางด้านใจ จนก่อให้เกิดโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบข้างย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่ทำเอาคนป่วยจำนวนมากคิดว่า ตัวเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับความเจ็บไข้ที่เป็นอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย และญาติคนไข้หรือกระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ อาจหยิบยื่นพร้อมทั้งมอบให้นอกเหนือจากยารักษาโรคนั่นเอง

 

แรงยับยั้งที่สร้างภูมิต้านทานของมนุษย์ ส่วนหนึ่งได้มาจากความรักพร้อมทั้งกำลังใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอำนาจอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่อาจแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนเจ็บได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้จำนวนมากต้องใช้รับประทาน พร้อมทั้งยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยทำเอาคนไข้หายขาด จากโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบข้าง ที่ทำเอาคนไข้อยากสู้ต่อ พร้อมทั้งรอรักษาอาการเจ็บไข้ให้หายขาดจนสิ้นสุด พร้อมทั้งนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค คงจะจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ พร้อมทั้งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ผู้ที่คอยดูแลคนเจ็บอย่างใกล้ชิด ควรที่จะอาจมอบความรักพร้อมทั้งความเอาใจใส่ให้กับคนเจ็บได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักพร้อมทั้งกำลังใจที่ล้นหลามของคนรอบข้างหรือคนที่ใกล้ชิด

 

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากในช่วงปัจจุบัน มีการบำบัดโรคบางประเภท ที่ถูกสร้างด้วยความรักพร้อมทั้งความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยบริโภคอย่างเป็นประจำ และส่งผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนเจ็บเองคงจะเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางขณะอาจจะเกิดอาการเสียขวัญพร้อมทั้งเสียกำลังใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วง ความเอาใจใส่ หล่อหลอมรวมกันเป็นกำลังใจที่คนใกล้ชิดหรือญาติคนเจ็บพยายามหยิบยื่นพร้อมทั้งมอบให้ในทุก ๆ วัน