การควบคุมพร้อมทั้งการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ที่นับวันจะดูยากเพิ่มขึ้น

ยิ่งนับวันสถานการณ์ของวัยรุ่นส่วนมาก ดูเหมือนจะไม่อาจควบคุมได้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะปริมาณของการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าลดน้อยถอยลงไปเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปมั่ง ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย

 
การตั้งครรภ์
ถ้าความรักเป็นสิ่งที่ดีงาม ความคะนองคงไม่จัดว่าดีเป็นแน่ เพราะความรักของกลุ่มวัยรุ่น เป็นความรักที่ร้อนแรง พร้อมกับคะนองเกินที่จะยับยั้งใจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสนับสนุนการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่แล้วสิ่งต่างๆ กลุ่มนี้ก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นส่วนมาก ยังคงให้จุดสำคัญกับการป้องกันน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ทำตามหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับมีการนำเสนอความคิดที่แตกต่าง เพื่อให้วัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง แต่ผลสุดท้ายข้อเสนอแนะและข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายในปัจจุบันนี้ลดน้อยถอยลง ถึงแม้ผู้ปกครองจะคอยให้ข้อแนะนำ ตลอดจนกระทั่งมีการเปิดใจยอมรับสักเท่าใด แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังคงให้ความหมายไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก วัตถุปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทำเอาผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้ามปราม
 
การให้ความเข้าใจ ย่อมเป็นทางแก้ไขที่ดีเสมอ พร้อมทั้งถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าไหร่ กลุ่มเด็กวัยรุ่นก็จะยิ่งตะเหลิดไปไกลมากเท่านั้น แทนที่จะอาจควบคุมพร้อมกับดูแลอย่างใกล้ชิดได้บ้าง กลับจะทำให้พวกเขายิ่งออกห่างและwomen.thaiza.com/การตั้งครรภ์/ไม่อาจที่จะดูแลหรือควบคุมได้เลย และนี่ก็คือปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็อาจจะหมดหนทาง เพราะเช่นนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงคือปัญหาที่ยากจะแก้ปัญหา ตลอดจนไม่อาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมดหรือว่าทันท่วงที