เมื่อหนึ่งในผลร้ายทางสังคม คือปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วัยรุ่นถือว่าเป็นวัยคึกคะนอง แถมยังคงเสี่ยงต่อสภาวะต่าง ๆ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น อย่างเช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็น ก็เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าท่านไม่สามารถที่จะดูแลเด็กตัวน้อย… Read moreเมื่อหนึ่งในผลร้ายทางสังคม คือปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ถ้าว่าแล้วสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นส่วนมาก ยังคงให้ความหมายกับการป้องกันน้อยมาก ถึงแม้จะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามมากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้วัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด… Read moreการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้