การนอนหลับที่ดีเพื่อมีประสิทธิภาพต่อร่างกาย

เมื่อไม่นาน กลุ่มผู้ชำนาญมูลนิธิภายใน การนอนหลับ แห่งชาติสหรัฐ ได้มีการเปิดตัวคู่มือการนอนหลับเป็นครั้งแรก โดยคู่มือฉบับนี้เกิดจากกระทบทวนพร้อมกับรวบรวมงานวิจัยที่ความเกี่ยวข้องกันกว่า 227 โครงการ ซึ่งการนอนหลับที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใหญ่นั้น ก็คือการนอนหลับใน… Read moreการนอนหลับที่ดีเพื่อมีประสิทธิภาพต่อร่างกาย