คุณค่าของการนอนตะแคงซ้าย ช่วยเหลือให้ร่างกายระบบการทำงานที่ดี

เพราะว่าการดูแลสุขภาพย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก มันคงทำให้คุณสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รู้ว่าท่านอนของท่านนั้นส่งผลอย่างมาก ต่อในระบบย่อยอาหาร ในสมัยก่อนกันเลย พระสงฆ์จะเอนตัวนอนลงภายหลังการฉันอาหารที่ทุกมื้อ เพื่อช่วยในการย่อยอาหารได้ เพราะว่าทางการแพทย์แผนตะวันออกทางโบราณ หรือที่รู้จักกันในชื่อของทางการแพทย์อายุได้มีการกล่าวไว้ว่า  เพื่อจะช่วยในการย่อยอาหารที่มีความพอดี… Read moreคุณค่าของการนอนตะแคงซ้าย ช่วยเหลือให้ร่างกายระบบการทำงานที่ดี