น้ำแข็งคลายความร้อน ระวังจะมีสิ่งเจือปน

ขณะนี้ภูมิอากาศร้อน ก็ต้องหาวิธีคลายความร้อนที่มีความนิยมในการเลือกรับประทาน เครื่องดื่มเย็น ๆ โดยเฉพาะ น้ำแข็ง แต่น้ำแข็งคลายความร้อนนี่แหหละอาจเป็นตัวการที่ทำให้เราปวดท้อง ท้องเสียขึ้นมาได้เหมือนกัน ท่านเองอย่าคิดว่าน้ำแข็งจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ก็เพราะว่ามันมีการเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์… Read moreน้ำแข็งคลายความร้อน ระวังจะมีสิ่งเจือปน