ผงชูรสคนไทยห้ามบริโภค แต่ชาวญี่ปุ่นรับประทานแล้วอายุยืน

ตอนนี้สัดส่วนของประชากรผู้มีอายุหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในเมืองไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการคาดการณ์ว่า เมืองไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน เป็นที่ทราบกันว่า เมื่อมีอายุเพิ่มมากเพิ่มขึ้นการทำงานของระบบต่างภายในร่างกายก็จะเสื่อมลงไปเรื่อย… Read moreผงชูรสคนไทยห้ามบริโภค แต่ชาวญี่ปุ่นรับประทานแล้วอายุยืน