สัญลักษณ์เตือนการฝึกลูกเข้าห้องส้วมด้วยตนเองแบบง่าย ๆ

เมื่อท่านเองเป็นคุณแม่มือใหม่ ควรที่จะต้องทำการศึกษาในการเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างดี ยิ่งลูกน้อยของคุณจะต้องมีการ ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งจะมีเครื่องแสดงที่เตือนบอกว่า ลูกน้อยพร้อมที่จะได้รับการฝึกในการใช้ห้องน้ำแล้ว ท่านเองจะต้องมีการสังเกตลูกว่าจะมีความประพฤติอย่างไรบ้าง ก็ควรเริ่มที่จะทำการฝึกลูกขับถ่าย เมื่อรู้สึกปวดก็ให้เดินเข้าห้อองน้ำ  เพื่อเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่ถ่าย… Read moreสัญลักษณ์เตือนการฝึกลูกเข้าห้องส้วมด้วยตนเองแบบง่าย ๆ