ลูกสน เป็นสมุนไพรทางด้านการแพทย์แผนไทยใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

ขณะภาวะฮอร์โมนไทรอยด์มีการตกตำเกิดจากทางการผลิตฮอร์โมนที่ไม่เพียงพอของต่อไทรอยด์นั่นเอง ซึ่งเป็นสาเหตุโดยทั่วๆ ไปของทางด้านภาวะฮอร์โมนไทยรอยด์ต่ำ นั่นก็คือ การอักเสบของโรคภูมิคุ้มกันที่มีความบกพร่องแบบเรื้อรังของต่อมไทรรอยด์ ทางการแพทย์ของทางรัฐเซียได้มีการชี้แนะว่า ผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานเข้ากับปัญหาทางด้านสุขภาพ  ก็ต้องมีการตามหาสูตร ลูกสน ที่ถือได้ว่าเป็นมีประสิทธิภาพเป็นอย่าง… Read moreลูกสน เป็นสมุนไพรทางด้านการแพทย์แผนไทยใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ