วิธีกินยาคุมอย่างฉุกเฉิน สิ่งที่สาวๆ จะต้องรับรู้อย่างถูกต้อง

ยาคุมฉุกเฉิน ถือได้ว่าเป็นการป้องกันในขณะที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จนทำให้สาว ๆ ไม่อาจป้องกันได้ ดังนั้น ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินภายในกรณีที่ฉุกเฉินเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ในเวลาที่สาว ๆ หนุ่ม… Read moreวิธีกินยาคุมอย่างฉุกเฉิน สิ่งที่สาวๆ จะต้องรับรู้อย่างถูกต้อง