กรรมวิธีใส่ถุงยางอนามัยที่คุณผู้ชายจะต้องเอาใจใส่

การใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี จะสามารถเพิ่มเกาะการป้องกันได้อย่างเหนือชั้น ตลอดจนเป็นการพิสูจน์ได้ว่า การสวมถุงยางของคุณผู้ชายในครั้งนั้น จะทำให้มีการร่วมเพศได้อย่างไม่ต้องกังวล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คุณผู้ชายจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับวิธีใส่ถุงยางให้ถูกต้องและมีความพอดี และเมื่อถึงเวลาคุณผู้ชายจะได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสามารถสวมใส่ถุงยางอนามัยได้อย่างปลอดภัย  … Read moreกรรมวิธีใส่ถุงยางอนามัยที่คุณผู้ชายจะต้องเอาใจใส่