สัญจรสู่น้ำตกแม่มอญพร้อมกับน้ำตกแจ้ซ้อน สถานที่เที่ยวลำปางที่มีชื่อเสียง

ถ้าหากได้เดินทางไปท่องเที่ยวลำปาง หลากหลายสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อ อย่าง น้ำตกแม่มอญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่น่าสนใจ ไม่แพ้ไปจากน้ำตกแจ้ซ้อนนั้น เพราะว่าน้ำตกแม่มอญ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลแรงจากชะง่อนผาสูงลงมา พร้อมกับน้ำตกมากมาย กลุ่มนี้จะลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง… Read moreสัญจรสู่น้ำตกแม่มอญพร้อมกับน้ำตกแจ้ซ้อน สถานที่เที่ยวลำปางที่มีชื่อเสียง