ห้ามทารกกินนมข้นหวานเมื่อค้นเจอว่าขาดสารอาหาร

สำหรับน้ำนมแม่ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสารอาหารที่มีมากมายกันเลย ไม่เหมือนกับนมข้นหวาน ที่มักจะไม่สามารถมาทดแทนเป็นนมแม่ได้เหมือนกัน แต่ก็ได้มีข่าวออกมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ได้มีเพจตัวอย่าง มีการโพสต์เตือนถึงความผลร้ายของนมข้นหวาน… Read moreห้ามทารกกินนมข้นหวานเมื่อค้นเจอว่าขาดสารอาหาร