เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ “รับลมหนาว” ปฏิบัติได้ทุกคนและทุกวัย

ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติต้อนรับ อากาศหนาว ที่มาเยือน ดูแลของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาวให้สะอาด ล้างมือก่อนหลังทานอาหาร ทานอาหารปรุงสุกร้อน สร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย และออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ควบคู่กับมาตรการการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล… Read moreเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ “รับลมหนาว” ปฏิบัติได้ทุกคนและทุกวัย