เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกาะช้าง ผ่านหมู่บ้านสลักคอก

เกาะช้าง ยังอาจจะมีอะไรให้นักเดินทางทั่วโลก ได้เดินทางแสวงหาความสุขได้อย่างมากมาย เช่น บ้านสลักคอก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะช้าง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางด้านตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตตำบลเกาะช้างใต้ เปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง ที่ยังคงมีการใช้ชีวิต… Read moreเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกาะช้าง ผ่านหมู่บ้านสลักคอก