อย.ชี้แนะ ! บริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปโซเดียมสูง ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ

ปริมาณโซเดียมสูงใน อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องปรุงรส เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น… Read moreอย.ชี้แนะ ! บริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปโซเดียมสูง ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ