รับประทานเค็มมากส่งผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

ขณะทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ และทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก และมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560… Read moreรับประทานเค็มมากส่งผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต